Príprava darčekov pre starších občanov

19.10.2011 20:39

                                                 

Naučili sme sa vyrábať domčeky z cesta. Možno potešia starších ľudí v našej obci pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

—————

Späť