Zvyky na Katarínu a na Ondreja

05.12.2011 15:15

Na regionálnej výchove sme sa učili o zvykoch na Katarínu a na Ondreja. Obliekli sme sa do krojov a s pani riaditeľkou sme chodili po triedach, kde sme tieto zvyky približovali aj žiakom z iných tried. Všade sme dostali sladkú odmenu.

 

—————

Späť