Naše úspechy                                                              

 

Filipko Kotoč sa umiestnil na 2. mieste v tanečnej súťaži.

 

Žiaci III.A ,ktorí navštevujú krúžok Tvorivé dielne , sa zúčastnili  Ekosúťaže v Polomke a so svojim hradom získali 3. miesto

Katka Žofčinová sa v Základnej umeleckej škole učí hrať na keyboart. Na súťaži v hre na tento nástroj získala 2. miesto.

 

Filipko Kotoč bol prvý v prednese prózy v školskom kole Hviezdoslavoho Kubína. Lucka Ďuricová obsadila druhé miesto.Filipko vyhral okresné kolo a postúpil do regionálneho. V regionálnom kole obsadil 2. miesto. Gratulujeme.

 

Žiaci: Kristián Nosko, Filip Kotoč, Lucka Ďuricová, Jakub Eremiáš a Peťo Oravkin boli úspešnými riešiteľmi školského kola matematickej Pytagoriády. 

Filip Kotoč a Kristián Nosko boli úspešnými riešiteľmi okresného kola matematickej Pytagoriády. Filip získal 18 bodov a Kristián 16.

Filipko sa umiestnil na 2. mieste v recitačnej súťaži Jarunkovej Jar v Šumiaci.Na Polomských Zvonoch bol prvý.

Lucka Ďuricová na Polomských Zvonoch získala 3. miesto za vlastnú tvorbu - slohová práca.