Les ukrytý v knihe

20.05.2011 00:00

Na besede les ukrytý v knihe sme spoznaliveľa kníh o lese, lesných živočíchoch a rozprávkových kníh s touto tematikou. Získané vedomosti sme využili pri vypracovávaní pracovného listu.

—————

Späť